top of page

Atestat documentar din anul 1996, IP „Liceul de Limbi Moderne şi Management” are o istorie bogată care conferă vigoare şi studii de înaltă calitate.

 

Instituția Privată de Învățământ Liceul de Limbi Moderne și Management a fost înființată în anul 1996, fiindu-i atribuit Statut de persoană juridică de drept privat, reprezentând o organizație necomercială. Instituția s-a obligat să aplice standardele educaționale de stat, având dreptul de a implementa programe și proiecte naționale și internaționale, să-și desfășoare activitatea în baza Statutului, asigurând drepturile cetățenilor, prevăzute de Constituția Republicii Moldova. Activitatea liceului este licențiată de către Ministerul Educației al Statului Republica Moldova.

 

LLMM a fost una dintre primele școli private din țară.

 

La 1 octombrie 1996 instituția și-a deschis ușile pentru elevii claselor primare și gimnaziale, cu câte 2 clase paralele, a câte maximum 16 elevi în clasă. În anul 1997 se obține licență de activitate și pentru clasele de liceu. 

 

Din anul 2015 instituția oferă posibilitate de instruire și pentru copiii de vârstă  preșcolară, deschizând, astfel, și clase pregătitoare, clasa zero (0).

 

Procesul educațional permanent a fost asigurat 100% cu cadre didactice, selectate prin concurs.

 

La cei 27 de  ani de activitate, liceul se bucură de succes. Elevii obțin performanțe în cadrul concursurilor școlare, olimpiadelor de sector, municipale și republicane.

 

Actualmente în instituție își fac studiile 417 elevi. La sesiunea de Bacalaureat de mai mulți ani LLMM se menține în top 10, cele mai bune licee din țară, cu cea mai înaltă medie la examene.

 

Modernizarea învățământului ne orientează spre o educație dinamică și un management  calitativ.

 

În anul 2023, în baza Deciziei Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare(ANACEC),  IP„ Liceul de Limbi Moderne și Management”, a fost acreditată, cu calificativul Foarte bine.

bottom of page