top of page

MISIUNEA:

Asigurarea educației la un înalt standard de calitate în context local, național și internațional pentru dezvoltarea multilaterală a elevului, care va fi capabil să-și aleagă o profesie reușită, să socializeze cât mai activ și să aibă un comportament flexibil la schimbări.

VIZIUNEA:

Motivarea reușitei individuale și colective a copiilor și adolescenților pentru învățarea cu pasiune în câmpul curricular general individual și diferențiat, cu intenția realizării finalității majore: Dezvoltarea personalității axiologice în postmodernitate.

FILOZOFIA LICEULUI:

Crearea climatului educațional adecvat generării de performanțe prin autoperfecționarea, formarea reciprocă, evaluarea internă și externă a calității serviciilor prestate în metodologia de edificare a procesului educațional de calitate, axat pe competențele secolului al XXI-lea.
bottom of page