top of page

Welcome to New.llmm.md, a Private School in Chisinau

Welcome to New.llmm.md, a private school located in the heart of Chisinau. Our school provides a unique learning experience that fosters creativity, critical thinking, and personal growth in all our students. Our dedicated faculty and staff work together to create a supportive and nurturing environment for our students. We believe that every child deserves an education that prepares them for success in the 21st century. Our curriculum is designed to provide a well-rounded education that prepares students for the challenges of the future. We offer a range of extracurricular activities, including sports, music, and drama, to help our students develop their talents and interests. At New.llmm.md, we are committed to providing the highest quality education to our students. Contact us to learn more about our school and how we can help your child achieve their full potential.

Numărul mic de copii în clasă (maximum 18) asigură timp optim pentru fiecare copil pentru predare/învățare/evaluare individualizată.
Colectivul didactic şi elevii optează pentru un învăţământ modern, flexibil şi deschis, fiind adecvat unei societăţi democratice.
Liceul de Limbi Moderne și Management se adresează tuturor celor ce doresc o educație de calitate într-un mediu educational, care oferă cele mai bune condiții, necesare dezvoltării copilului în integralitatea sa.
LLMM își propune, prin cele patru niveluri – preșcolar, primar, gimnazial și liceal – să ofere opțiunea potrivită pentru părinții, care doresc să-și educe copiii într-un mediu sănătos și creativ. Cei mici își vor dezvolta creativitatea, mintea și spiritul, crescând într-un mediu prietenos și având parte de o educație și de o dezvoltare armonioasă.
La LLMM găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți urma drumul printr-o lume aflată într-o continuă schimbare. Este locul în care copiii, părinții și profesorii devin membri ai unei comunități, parteneri de încredere într-un proces educativ temeinic și de durată, Aici se creează contexte în care elevul poate să-și descopere unicitatea, bazându-se pe o profundă cunoaștere a lumii în care trăiește.
Liceul de Limbi Moderne și Management le oferă elevilor un program consistent și variat de învățare a limbii engleze, program a cărui structură cuprinde adaptări după curriculum individualizat. Dispunem de cabinet lingvistic modern, de ultimă generație, care oferă posibilitatea studierii mai multor limbi străine (limba germană, limba franceză, limba chineză).
Propunem o gamă largă de activități extraşcolare și extracurriculare care vor valorifica și dezvolta talentele și interesele specifice copilului dumneavoastră și vor contribui esențial la formarea lui ca persoană echilibrată și armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă.
Liceul dispune de: săli de studii confortabile; bibliotecă bogată; cabinet lingvistic modern; sală de calculatoare; laboratoare dotate cu utilaj performant; cantină; sală de dans; sală pentru sport.

P. Miller, Headteacher

bottom of page