top of page

Părinții și profesorii Liceului de Limbi Moderne și Management și-au unit eforturile în realizarea unei asociații pe care au numit-o Academia Părinților. Dorința tuturor este una foarte bine definită – să ofere elevilor sprijin în afirmarea și dezvoltarea personalității, în crearea unui cadru optim pentru învățare, în depășirea greutăților și a obstacolelor întâlnite în procesul de instruire. 
 

Partenerii noștri în toate demersurile întreprinse de către părinții au fost cadre didactice ale liceului. Împreună, părinții și profesorii, au pornit la drum cu intenția de sprijin reciproc, colaborare și implicare activă în procesul instructiv-educativ. Academia și-a centrat toată activitatea pe elev, pe dezvoltarea personalității sale.
 

Mereu liceul a colaborat cu părinții în diverse forme, dar astăzi din punct de vedere a cerințelor sociale și instituționale, apare mai mult ca niciodată necesitatea întăririi legăturii dintre școală și familie.
 

“Luptăm” de aceeași parte a baricadei, avem aceleași obiective și ne completăm reciproc. Acesta este motivul pentru care Asociația “Academia Părinților” este recunoscătoare tuturor celor care predau în școală. 
 

Liceul este veriga cea mai importantă în devenirea fiecărui tânăr. De aceea dorința părinților este pe deplin justificată. Succesul nostru, al asociației este măsurat de succesul copiilor, elevi ai Liceului de Limbi Moderne și Management.      

bottom of page