top of page

Liceul de Limbi Moderne si Management

Liceul de Limbi Moderne și Management a fost fondat în anul 1996, printr-o hotărâre a Guvernului, inițiată la cerere.

Instituția include cele 3 trepte de studiu: primar, gimnazial, liceal. Fiecare an de activitate a contribuit la dezvoltarea capacităților profesionale și la obținerea experienței necesare pentru a oferi studii calitative.

 

LLMM este o instituție care își propune crearea unor condiții optime, care asigură instruirea și dezvoltarea elevilor la cel mai înalt nivel.Liceul oferă clase cu un număr mic de elevi, ceea ce permite o comunicare mai eficientă în relația profesor-elev, o bună supraveghere și o pregătire a elevilor, ce rezultă într-un proces educațional de calitate. Selecționarea specialiștilor din diverse domenii asigură nivelul înalt de studii.

Pe lângă liceu funcționează și grupele preșcolare, unde copiii sunt pregătiți pentru aplicarea la treapta primară, beneficiind de o atenție sporită și de un tratament instructiv bine organizat.Limba de instruire este limba română, însă un accent deosebit se pune și pe limbele străine: limba engleză, germană, franceză și rusă.

 

Cadrele didactice au o pregătire în conformitate cu standardele europene, mânuind cu dibăcie și multă pricepere procesul instructiv-educativ.

 

Din punct de vedere funcțional, spațiul în care se desfășoară procesul instructiv- educativ este important, de aceea Liceul de Limbi Moderne și Management pune la dispoziție săli, laboratoare și teren sportiv.

LLMM promite siguranța realizării unui învățământ de succes cât și asigurarea obținerii unei experiențe unice înregistrată în urma colaborării cu instituțiile din afară.

 

bottom of page